Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีถวายพระพรเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ 26
ผต. กสร. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 3/2561 45
โครงการอบรมพัฒนาด้านการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ 37
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 20
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ แรงงานกลุ่มพิเศษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ และการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น และการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และจ.อุบลราชธานี 24
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 26
พิธีบายศรีสู่ขวัญ รุ่นที่ ๑๗ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 23
ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 120
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ แรงงานกลุ่มพิเศษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ และส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี 161
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 243