Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ วันที่ 23-24 ก.พ.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี และ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 86
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และจ.สุพรรณบุรี 88
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 103
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 1/2560 74
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 97
ตรวจติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด และเข้าส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ฯ 49
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการแรงงาน 92
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 70
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 68
ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส จำกัด 137