Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 8
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 9/2560 16
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 763
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7/2560 808
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 811
งานสัปดาห์นมแม่โลกปี ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ 797
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทพรีบิลท์ จำกัด 758
งานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 750
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 785
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 6/2560 797