Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เด็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เด็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO