Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานนมัสการปิดทองพระพุทธสิหิงค์ประจำปี 2563

         วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานนมัสการปิดทองพระพุทธสิหิงค์ประจำปี 2563 โดยมีนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

 

 

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO