Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ดาวน์โหลด

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบรายงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน 29
แผ่นพับโรงงานสีขาว 81
แผ่นพับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 101
แนวปฏิบัติของสถานประกอบกิจการในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง 222
แผ่นพับสวัสดิการแรงงาน2 350
แผ่นพับสวัสดิการแรงงาน1 357
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 1111
การจัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน 295
แนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 171
แนวทางในการส่งเสริมแนะนำการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีลูกจ้างที่เป็นผู้พิการและลูกจ้างที่เป็นผู้สูงวัย 182